மகளிர் தினம்!

Posted On மார்ச் 8, 2013

Filed under சமூகம்

Comments Dropped leave a response

இன்று அனைத்துலக மகளிர் தினம். எனது தோழி ஒருத்தி குறிப்பிட்ட இந்தக் கட்டுரையை என்னுடன் பகிர்ந்து கொண்டாள். இந்த நாளில் அனைவருடனும் இக்கட்டுரையைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் விருப்பத்தில் இந்த இடுகை.

http://www.bbc.co.uk/news/world-21661744

விரைவில் எனது சமீபத்திய பயணங்கள்பற்றி ஒரு இடுகை பதிவு செய்யும் எண்ணம் உள்ளது.