அழகான அலையாத்திக் காடு!

Posted On ஓகஸ்ட் 29, 2011

Filed under பயணம்

Comments Dropped leave a response

அழகோ அழகு… பார்த்து இரசிக்கச் சில படங்கள்.

This slideshow requires JavaScript.

தமிழ் படும்பாடு :(

இலங்கையில் உள்ள ஒரு பெயர்ப்பலகையில் தமிழ் பட்டிருக்கும் பாட்டைப் பாருங்கள் :(. உலகறிந்த மொழிகளில் ஒன்று என்ற மரியாதைக்காகவாவது, சரியான மொழிபெயர்ப்பை அறிந்து பெயர்ப் பலகையில் இட்டிருக்கலாம். வேறென்ன சொல்ல.